Makipag-ugnayan sa amin

Mga pangkaraniwang tanong:

Pakibisita ang aming mga madalas na katanungan kung may tanong kayo tungkol sa HKDSmart. Kung hindi nasagot ang inyong tanong, gamitin ang listahan sa ilalim upang macontact kami.


Email : support@hkdsmart.com
Phone : +852 5801 4532

Address ng kompanya:

Kung nais niyong magpadala ng sulat, maaari niyong makita ang mga importanteng impormasyon tungkol sa address sa ilalim

DOLLARSMART GLOBAL PTE. LTD.
Room 1103, Tower 2, Lippo Centre
89 Queensway
Hong Kong